Fotosúťaž “Svieťme si na cestu… nie na hviezdy”

Keď sa vyberiete merať úroveň svetelného znečistenia v rámci kampane Globe at Night a budete mať zo sebou fotoaparát, môžete sa zapojiť do 4. ročníka medzinárodnej fotosúťaže “Svieťme si na cestu… nie na hviezdy”.

Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia.

Každý autor môže zaslať do súťaže neobmedzený počet snímok. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok.

Zapojiť sa môžete do troch kategórií – Ako rozhodne nesvietiť, Správne svetlo a Variácie na tému svetlo a tma.

Uzávierka súťaže je 31. 10. 2014.

Viac informácií aj podmienky súťaže môžete nájsť na webovej stránke Slovenského zväzu astronómov.

topcargo кидалыpayperprofits разводФильчаков прокурор отзывы