Magnitúda

Magnitúda (hviezdna veľkosť) je veličina udávajúca jasnosť hviezdy alebo iného objektu na oblohe. Prvý krát sa s hviezdnou veľkosťou stretávame okolo roku 150 pred našim letopočtom v starovekom Grécku (Hipparchos). Hviezdy boli v tom čase zaradené do šiestich kategórií, podľa ich jasnosti. Tie najjasnejšie hviezdy boli označované číslom 1, tie najslabšie pozorovateľné voľným okom číslom 6.

Dodnes sa zaužíva škála, kde sa tie najjasnejšie objekty označujú na číselnej škále nižšími číslami ako slabšie objekty. Modernými prístrojmi sa meria hviezdna veľkosť a astronómovia sa dohodli, že 100 násobný rozdiel v jasnosti zodpovedá rozdielu 5 magnitúd (hviezda magnitúdy 1 je stonásobne jasnejšia ako hviezda magnitúdy 6).

Jasné objekty ako Slnko, alebo veľmi slabé objekty, ktoré sa dajú pozorovať len v ďalekohľadoch, sa však do rozmedzia magnitúd 1 – 6 nevmestia. Z toho dôvodu používame na škále hviezdnych veľkostí aj čísla menšie ako 1 (aj záporné) a aj čísla väčšie ako 6 pre slabé objekty.

Sírius, najjasnejšia hviezda na oblohe má magnitúdu -1.4, Slnko dokonca -26. Ľudským okom môžeme vidieť najslabšie objekty okolo 6 magnitúdy, za veľmi dobrých podmienok 7. Najlepšie teleskopy na Zemi dosahujú najslabšie objekty do magnitúdy 25, niekedy aj o niečo slabšie.

Svetelné znečistenie však veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje viditeľnosť slabých objektov na oblohe. Z veľkých miest alebo oblastí zasiahnutých svetelným znečistením je vo veľkom možnom prípade možné pozorovať len tie najjasnejšie hviezdy na oblohe, Mesiac a jasné planéty. V tmavších častiach bez svetelného znečistenia je možné pozorovať aj Mliečnu dráhu či zodiakálne svetlo, najjasnejšie galaxie a slabé hviezdy.

Na Slovensku je najtmavšou oblasťou s prirodzenou tmou Park tmavej oblohy Poloniny na severovýchode republiky. Bez ďalekohľadu je tam na oblohe pozorovateľných okolo 2000 hviezd, na rozdiel od miest, kde ich je pozorovateľných okolo 200 a vo veľkomestách sotva 20.

гейзер био 312место сайта в поискепосуда через интернет