O akcii

Svetelné znečistenie je vážnym celosvetovým problémom dnešnej civilizácie. Týmto problémom sa zaoberá aj projekt GLOBE at Night.

Ide o medzinárodný projekt, ktorý spája ľudí z celého sveta vo vedeckej kampani. Cieľom je zvýšiť povedomie každého z nás o dôsledkoch svetelného znečistenia. Svetelné znečistenie ničí nielen naše „právo na hviezdy“, ale rovnako poškodzuje rastliny a negatívne ovplyvňuje mnohé živočíchy na Zemi, netreba však zabudnúť ani na ľudské zdravie a v neposlednom rade ide o plytvanie energiou a v konečnom dôsledku financiami.

Počas jedenástich rokov projektu GLOBE at Night sa svojimi 150 tisícmi meraniami zapojili ľudia zo 115 krajín sveta a každým rokom pribúdajú merania z nových krajín. GLOBE at Night sa tak stalo jednou z najúspešnejších osvetových kampaní o svetelnom znečistení na svete.

Takmer 93% pozorovaní v minulom roku bolo odoslaných z 20 krajín, takmer polovica všetkých bola odoslaná z USA (14% všetkých bolo z Arizony). Medzi ďalšie krajiny s najvyšším počtom pozorovaní patria India (viac ako 2000), tretie miesto patrí Južnej Kórei (okolo 940 pozorovaní). Medzi ďalšie úspešné krajiny patria – Poľsko, Kanada, Maroko, Japonsko, Čile či Rumunsko.

Viac ako dve z piatich meraní ukazovali limitnú magnitúdu 3 – 4, čo je bežná hodnota v stredných až väčších mestách. 83% meraní bolo odoslaných z oblastí postihnutých svetelným znečistením a len 17% (menej ako 1 z 5 meraní) z oblastí odkiaľ je viditeľná na oblohe Mliečna dráha.

Ak sa chcete pridať aj vy, je to naozaj jednoduché. Stačí sa po západe Slnka, keď už je dostatočná tma (astronomická noc) v určených termínoch, pozrieť na oblohu, nájsť vytipované súhvezdia a porovnať skutočnú oblohu s mapkami.

Aj Vaše pozorovanie môže prispieť k monitoringu svetelného znečistenia!

Po odoslaní môžete svoje pozorovania porovnať s tisíckami ďalších z celého sveta. Porovnaním pozorovaní z centra mesta a jeho okraja, či vidieku sa každý môže sám presvedčiť o úrovni svetelného znečistenia v týchto miestach.

V roku 2019 bude kampaň GLOBE at Night prebiehať počas všetkých 12 mesiacov, v týchto termínoch:

29. december 2018 – 7. január 2019

27. január – 5. február

26. február – 7. marec

27. marec – 5. apríl

25. apríl – 4. máj

25. máj – 3. jún

24. júl – 2. august

22. – 31. august

20. – 29. september

19. – 28. október

18. – 27. november

18. – 27. december

visiting russia from canadaпроанализировать этоооо толковая реклама кадалово